• MyPassion
BU FIRSATI KAÇIRMAYIN, SON GÜN 31 TEMMUZ 2018!
25/07/2018 12:35

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil MÜSEVİTOĞLU 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin kanunla birçok borç ve cezanın yapılandırma kapsamında olduğunu hatırlatarak, 31 Temmuzda sona erecek başvuru süresi öncesi vatandaşlara çağrıda bulundu.

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN, SON GÜN 31 TEMMUZ 2018!

7143 Sayılı Kanunla, 31 Mart 2018 tarihi itibariyle ödenmemiş vergi borçlarının gecikme zammı veya gecikme faizi tutarlarının yurt içi ÜFE oranında güncellenmesi, vergi ziyaı cezasının tamamen silinmesi, trafik para cezası ve diğer idari para cezalarında peşin ödeme halinde ceza aslında yüzde 25 indirim, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına yüzde 50’sinin silinmesi, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında yüzde 80’e varan indirim, işletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi, eczanelerde cezasız ve faizsiz stok düzeltme, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma, beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan, yurt için ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, borçları 18 taksitle 36 ay süreyle ödeme, yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartıyla ödeme imkânı sağlanıyor.

PEŞİN AVANTAJI

Vatandaşların peşin ödemeyi tercih etmeleri halinde tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödenirse katsayı alınmıyor, Yİ-ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapılıyor, kanun kapsamındaki idari para cezası cezalarından yüzde 25 indirim yapılıyor, yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılıyor.

ÖĞRENCİ KREDİSİ BORÇLARI

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarının usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalarda kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Yurtkur’dan kredi alan öğrencilerin öğrenim ve katkı kredisi borçları ve çiftçilerimizin işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler.

İNCELEME MUAFİYETİ

Mükelleflerin matrah ve vergi arttırmada vergi incelemesinden muafiyet hakkı tanınmakta olup, mükelleflerimizin daha önceki beyanlarının belli oranlarda arttırılırsa geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler peşin veya ilk taksit Eylül 2018 den başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitle ödenebilecek, bu tutarlarının kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacak, burada önemli bir hususun altını çizmek istiyoruz, daha önceki yapılandırma kanunlarında matrahın arttırılması, inceleme ve tarhiyata muhatap olmama için yeterli iken yeni kanunda ayrıca arttırılmış tutarların kanuna uygun şekilde ödenmesi şartı da aranıyor. Kanununa uygun ödeme yapılmaması halinde matrah ve vergi artırımı imkanları kaybedilecek. Yeni inceleme ve tarhiyat yapılabilecek, ödenmeyen vergilerde gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

Yİ-ÜFE’DE İNDİRİM

6552, 6736 ve7020 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacakların yeni kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır. Ancak anılan kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 Sayılı Kanunla belirlenmiş olan ilk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018’e kadar) ödenmesi halinde, taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90’ının, ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018’e kadar) ödenmesi halinde ise, bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçilecek. Taksitlerin ilk ikisinin zamanında ödenme şartı var. kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biride taksitle ödemeyi tercih etmişler ise, ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk iki taksiti ödemeyenler kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak.

BAŞVURU VE ÖDEMELER

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunması gerekmektedir. Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru sürecinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilebilecek. Yapılandırılan tutarlar 6,9,12,18 taksit seçenekleriyle ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödemeli olacak. Unutmamamız gereken bir husus matrah artırımından kaynaklanan ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Kanunla ilgili her türlü sorun için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabilir. Ayrıca vergi daireleri tüm vatandaşların konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt vermektedir''denildi.

Şerif AKARÇEŞME - serifakarcesme@hotmail.com


Facebook'ta Paylaş