• MyPassion
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN 7020 SAYILI YENİDEN YAPILANDIRMAYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
15/06/2017 23:42

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdür vekili Zeynep Yılmaz;7020 sayılı yeniden yapılandırmayla ilgili basın açıklamasında bulundu.

Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdür vekili Zeynep Yılmaz’ın yaptığı basın açıklamasında;

‘’Bildiğiniz üzere Kurumumuza borcu bulunan ve ekonomik gelişmeler nedeniyle ödeme zorluğuna düşen vatandaşlarımızın ödeme kabiliyetini artırabilmek amacıyla zaman zaman ödeme kolaylıkları içeren borç yapılandırma fırsatları sağlamaktadır.

Bundan önce, 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup, 30 Haziran 2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurum alacaklarının yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla bu ödeme kolaylığı sağlanmıştı. Bu kapsamdaki taksitler hala devam etmektedir.

Bu defa, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmayanlar ve yeni oluşan borçlar için 27 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7020 sayılı Kanunla yeni bir fırsat verilmiştir.

 YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

31.03.2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31.08.2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

 • Sigorta primi,

 • İşsizlik sigortası primi,

 • Sosyal güvenlik destek primi

 • İsteğe bağlı sigorta primi (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil)

 • Topluluk sigortası primleri,

 • Emeklilik keseneği, kurum karşılığı primi ve ek karşılık primi,

 • Yaşlılık, emeklilik, malüllük aylığı bağlandıktan sonra 5510/4-1/b kapsamında çalışan sigortalıların 2016/Şubat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri,

 • Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

 • 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

 • 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

 • 31.03.2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31/08/2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları,

 • 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucu bulunan ve kanunun yayımı tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

 • Asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer'ileri

 • İşveren ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası meslek hastalığı, malüllük, adi malüllük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortasına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarının kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar, 

Yapılandırma kapsamındadır.

YAPILANDIRMA SİZE NE KAZANDIRIYOR?

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihten kanunun yayımlandığı 27 Mayıs 2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

PEŞİN ÖDEME NE SAĞLIYOR?

Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (31.08.2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin %50'si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE'nin kalan %50'si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklar terkin edilecektir.

YAPILANDIRMA BAŞKA NE TÜR AVANTAJLAR SAĞLAMAKTADIR?

Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 günden fazla prim borçları bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetinden faydalanmaya başlayacaklardır.

Borçlarını yapılandıran işverenler;

 • Borcu yoktur yazısı alabilecek,

 • Bu borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak,

 • Teşviklerden faydalana bileceklerdir.     

ÖDEME VE TAKSİT SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkanı getirilmiştir.

 • 6,9,12 veya 18 eşit taksite ikişer aylık dönemlerle ödene bilecektir.

            İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliği haiz kuruluşlar ile spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde yirmi dört (24) otuz (30) veya azami otuz altı (36) eşit taksite kadar ödeme imkanı getirilmiştir.

            Belediyeler için azami taksit sayısı 144 olup genel bütçe paylarından %40 oranı dikkate alınmaksızın (en fazla %50'ye kadar) aylık kesilecektir.

YAPILANDIRMA HANGİ HALLERDE BOZULUR?

Yapılandırılan borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 31.08.2017 tarihine kadar; taksitle ödemeyi tercih edenler ise ilk iki taksiti zamanında (birinci taksit 31.08.2017, ikinci taksit 31.10.2017 tarihine kadar) ödememeleri durumunda yapılandırmaları bozulacaktır.

Taksit tutarının %10'u aşmamak kaydıyla 5 TL ye kadar (bu tutar dahil) yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.

TAKSİTLER SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE DAHA SONRA ÖDENEBİLECEK Mİ?

En fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammı ile (aylık %1,4) birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma bozulmayacaktır.

İDARİ PARA CEZALARINDA % 50 İNDİRİM

İdari Para Cezalarının asıllarının %50'si ile bu asıllar için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan %50'si ile İPC'ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 İdari para cezası alacaklarının peşin ödenmesi halinde; gecikme cezası ve gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarlarının da ayrıca % 50 oranında indirim yapılacaktır.

YAPILANDIRMA BORCUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

İşverenlerimiz;

E-bildirge uygulaması üzerinden borçlarını öğrenebilir, yapılandırma başvurusunda bulunabilir ve ödeme planını görüntüleyebilir.

Primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız;

E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

4/b sigortalılarımız;

E-devlet üzerinden borçlarını öğrene bilir ve ödeme planını görüntüleyebilir.

4/c işverenlerimiz ise;

Kesenek Bilgi Sistemi Uygulamasından kullanıcı adı ve şifresi girmek suretiyle giriş yapacakları "Kamu İdaresi Bilgi Ekranında" bulunan "BORÇ" ve "İPC" menüsünden güncel borçlarını sorgulaya bilir "BORÇ YAPILANDIRMA" menüsünden e-sigorta kanalıyla başvuruda bulunabilir ve ödeme planını görüntüleyebilir.

2016 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN 6736 SAYILI KANUN İLE YAPILANDIRMA TALEBİNDE BULUNUP PEŞİN/İLK TAKSİTİNİ 31.05.2017 TARİHİNE KADAR ÖDEMEYENLER BU YAPILANDIRMADAN (7020 S.K.) FAYDALANABİLİR Mİ?

31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamına yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olaması halinde peşin ödemeyi yapmayanların bu kanun (6736) kapsamındaki yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.

GSS BORCU OLAN SİGORTALILARIMIZ BU YAPILANDIRMADAN NASIL FAYDALANA BİLİR?

Genel Sağlık Sigortalılarının prim borçları 6824 sayılı Kanunla re'sen yapılandırılmış olup, 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş olan 60/1 (g) kapsamındaki GSS borçları 53,33 TL'den yeniden hesaplanarak, 01.05.2017 tarihinden itibaren 12 ay içinde (30.04.2018 tarihine kadar) ister peşin ister kendi belirleyecekleri taksitler halinde gecikme zammı ve gecikme cezası ile vade farkı alınmaksızın Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla (GSS 6824 prim tahsilatı menüsünden) ödeyebilmektedirler. Dolayısıyla bu borçlar 7020 sayılı Kanun kapsamında değildir.

NE ZAMAN BAŞVURULABİLİR? İLK ÖDEME (PEŞİN/TAKSİT) NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru süresi;

30 Haziran 2017

Peşin/İlk taksit ödeme süresi;

31 Ağustos 2017

YAPILANDIRMA MÜRACAATLARI NERELERE YAPILABİLİR?

E-Sigorta, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine veya posta yoluyla yapılabilecektir.

Yapılandırılan borçlar, taksit tutarları ve ödeme vadeleri prim ödeme yükümlülerince İnternet üzerinden görüntülenebilecektir.           

Kurumumuz sigortalılarının borçlarını yapılandırmak için bu yasadan yararlanarak sosyal güvenlik haklarına en kısa sürede kavuşmalarını önerir, Aydın halkına sosyal güvenlikli günler dileriz’’dedi.

Şerif AKARÇEŞME-Kuşadası

Şerif AKARÇEŞME - serifakarcesme@hotmail.com


Facebook'ta Paylaş