• MyPassion
YAZAR SABAHATTİN AZAZİ,KUŞA HABER OKURLARI İÇİN YAZACAK
24/06/2020 11:45

Yazar Sabahattin Azazi,KUŞA HABER' de misafir yazar olarak sizlerle olacak.

Sabahattin AZAZİ kimdir?

1963 yılında İçel-Tarsus’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tarsus’ta tamamladıktan sonra 1982 yılında girdiği Gazi üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. 
1987 yılında İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Başkanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak,  Ankara ve İstanbul’da dönemin merkezi kurumlarının üst yöneticileri, bilim insanları ve Devlet Planlama Teşkilatının Dev Üstatları Sayın İsmail SARICA, Sayın Doğu ERGİL ve büyük insan Prof.Dr.Tayfur ÖZŞEN gibi kendilerini ülkemizin planlı kalkınmasına adamış yetkin ve vatansever insanlardan aldığı bir dizi kurstan sonra Denizli Valiliği İl Planlama Uzman Yardımcılığına atandı. 1990 Kasım ayına kadar kamu görevinin yanı sıra Denizli Sanayiinin yönlendirilmesi ve Organize Sanayi Bölgesinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptı.
1990 yılında özel olarak gittiği Almanya’da mesleği ile ilgili incelemelerde bulundu. 1990 Şubatında yeni İl olan Batman’a atandı. Batman İli’nde teşvik belgeli yatırımlar hakkında araştırma ve incelemelerde bulunan AZAZİ, 1992 yılında “Denizli İli’nin Cumhuriyet Döneminde Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bu Süreç İçerisinde Sanayiinin Durumu” konulu tezi ile İl Planlama Uzmanı oldu. Batman İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nden Kasım 1993 tarihinde Aydın’a atandı. Aydında 1999 yılına kadar yaptığı çalışmaları Mersin Üniversitesi’nin 8-9-10 Haziran 1999 tarihinde Mersinde, Ulusal düzeyde gerçekleştirdiği “KAMU YÖNETİMİNDE PLANLAMANIN KURUMSALLAŞMASI” adlı ULUSAL SEMPOZYUMDA Aydın Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Sabahattin Azazi, “İl Kalkınma Planı Denemesinde Aydın İli Örneği” adlı bildiri şeklinde sunmuştur. Sempozyuma Azazi’nin yanısıra Devlet Planlama Teşkilatı’nda Müsteşarlık görevi yapmış; Ziya Müezzinoğlu, Atilla Karaosmanoğlu, Kemal Cantürk, Prof Dr. Bilsay Kuruç, Yıldırım Aktürk, Ali Tigrel, İlhan Kesici, Prof.Dr. Orhan Güvenen’nin yanı sıra  Prof.Dr. Turgut Tan, Prof.Dr. İlhan Tekeli, Prof. Dr. Melih Celasun, Prof.Dr. Erdoğan Soral, Prof.Dr. Oktar Türel, Prof.Dr. Turgay Ergun (sempozyumun gerçekleştirildiği belirtilen tarihte TODAİ Genel Müdürü), Prof.Dr. Kurtan Fişek, Prof. Dr. Cevat Geray, Prof.Dr. Ayda Eraydın, Prof.Dr . Koray Göymen Doç.Dr Gencay Şaylan gibi bilim adamları panelist olarak katılmışlardır.
Azazi, Ağustos 2014 tarihinde Nevşehir, Ağustos 2015 tarihinde Zonguldak İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne atanmış, 2016 Mayıs ayında kamu görevinden emekli olmuştur. 
Yüksek katma değerli tarım, organik gıda ürünleri geliştirme, enerji, sanayi, ihracaat, girişim, pazarlama, finansman, e-ticaret ve dijital ekonomi alanlarında fahri işler yapmaktadır.
“Denizli İlinin Sosyoekonomik Yapısı ve Denizli İmalat Sanayi” adlı Uzmanlık Tezi bulunan Azazi'nin; Aydın’la ilgili, çok sayıda yayınlanmış, yayınlanmamış araştırması bulunmaktadır. Azazi'nin, “Aydın’da Cumhuriyet Döneminde Sanayileşme Süreci”, “Her Yönü İle Aydın İli (üç baskı) ”, “Aydın İl Özel İdaresi ve İl Özel İdareleri İçin Stratejik Plan Model Önerisi (2006-2010) (Aydın İl Özel İdaresi Stratejik Plan Bölümü Aydın İli İl Genel Meclisi’nin 07.06.2006 gün ve 471 sayılı kararıyla 5 yıllık Stratejik Plan olarak kabul edilmiş ve 10 yıl uygulanmıştır)”,  " Aydınıma Aydınca, Haziran Gözlüme Haziranca, Şiirler"( birinci baskı 2013) kitapları yayınlanmış, ayrıca şiir kitabı revize edilerek 2.BASKI, YARATILIŞ, EVRENLER, CANLI, İNSAN, TANRI VE KİMSİN SEN? 2020) adlı  şiir kitapları  bulunmaktadır.
Yazar, Aydın İli Araştırma, Geliştirme ve Kalkınma Vakfı Kurucu ve Onur Üyesi, Söke Genç İşadamları Derneği Onur Üyesi,  Aydın Kent Konseyi I. Dönem Yürütme Kurulu Üyesi ve Raportör’ü, Aydın Valiliği A.B. Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü görevini de yürütmüştür. 

Şerif AKARÇEŞME - serifakarcesme@hotmail.com


Facebook'ta Paylaş